Posted on

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

 • รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • 2 อัตรา
 • รับสมัครด้วยตนเอง
 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์)
 • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2564 

เกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2564

 • ประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน 200 คะแนน
 • ประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์