Tag Archives: ตัวอย่างแนวข้อสอบท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ เตรียมสอบท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับวัดความรู้ก่อนสอบราชการ ท้องถิ่น อปท อบต. ก่อนสอบสนามจริง การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม *อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทดสอบฟรี

แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ทุกตำแหน่ง

แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ท้องถิ่น ตัวอย่างหนังสือสอบ ท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ สรุปเนื้อหา พรบ. ความรู้ความสามรถทั่วไป ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF [...]