Tag Archives: ตัวอย่างแนวข้อสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบทดสอบออนไลน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถผู้ที่สอบตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ก่อนสอบสอบสนามจริง การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม แนะนำหนังสือสอบตำแหน่ง พนักการเงินและบัญชีฯ อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานราชการ ตรงตามเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครรอบนั้นๆ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน [...]

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน ตำแหน่งต่างที่ประกาศสอบ โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี คลิกโหลดเอกสารหน้านี้ไฟล์ PDF ดู แนวข้อสอบ กรมชลประทาน อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ตำแหน่งต่างๆ  WATER [...]

ตัวอย่างข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สรุปแนวข้อสอบจากระเบียบฯ อ่านฉบับเติมได้ที่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ช่วยแนะนำแนวข้อสอบเกียวกับ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) ได้ที่คอมเมนต์ (Comment) ด้านล่างครับ. [...]

12 Comments