Posted on

ข่าวประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564

ประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564

ข่าวประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564

ข่าวประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564 | ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดังนี้

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ วันที่ 20 เมษายน 2564
 • แนะนำแนวข้อสอบท้องถิ่น
 • ดูไฟล์ประกาศสอบ
 • สมัครผ่านเว็บได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com

ประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564

 1. ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
  – ภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 2. ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
  – ภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 3. ภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
  – ภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 4. ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
  – ภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 5. ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
  – ภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 7. ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 8. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 9. ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  – ภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
 10. ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
  – ภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  – ภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  – ภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก