คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561

  • admin สิงหาคม 2561
  • admin แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561

395.00฿605.00฿

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร  2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร อัพเดทใหม่ สิงหาคม 2561 ตามประกาศรับสมัคร ตรงตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร กรมศุลกากร (เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย+ไฟล์เสียง) มีทั้งแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ

สารบัญเนื้อหาในเล่ม คู่มือเตรียมสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ราคาตามความตกลงแกตต์
– ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
– เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO)
– การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
– สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร
– เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
– การชดเชยค่าภาษีอากร
– การส่งเสริมการลงทุน
– พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
แนวข้อสอบ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ตัวอย่าง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561
ตัวอย่าง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561
ตัวอย่าง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ-กรมศุลกากร 2561
ตัวอย่าง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561
พร้อมส่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ-กรมศุลกากร 2561
ตัวอย่าง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561
ตัวอย่าง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ-กรมศุลกากร 2561

การรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
http://job.customs.go.th/

ดูประกาศรับสมัคร กรมศุลกากร ส.ค. 2561

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 7.5 × 11.5 × 3 cm
รูปแบบ

, ,

2 reviews for คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561

  1. admin

    แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 2561

  2. admin

    สิงหาคม 2561

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้