แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) กรมท่าอากาศยาน

395.00฿585.00฿

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  กรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ) ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แนวข้อสอบ ตามประกาศสอบ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
– หลักการบัญชี
– แนวข้อสอบหลักการบัญชี
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ 395-605 ราคาใหม่

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

  1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

  • จำนวน 8 อัตรา

การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com 

ดาวน์โหลด ประกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 

 ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  ค่าตอบแทน 18,000 บาท อัตราว่าง 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงาน บริการ  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 4 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน หน่วยงานในส่วนกลาง
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 4 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กลุ่มนโยบายและแผน)
  4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารคลังข้อมูล)
  5. ตำแหน่ง เน้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงาน ทคนิคทั่วไป  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง
  6. ตำแหน่ง นายช่างโยธา กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 6 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
  7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล กลุ่มงาน ทคนิคทั่วไป  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กลุ่มระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
  8. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า  กลุ่มงาน ทคนิคทั่วไป  ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กลุ่มระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)

การรับสมัคร 

รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น 6 ) กรมท่าอากาศยาน ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08:30 – 12.00 น.และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:30 น. ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ