แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

395.00฿585.00฿

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุเข้าทำงานราชการ หน่วยงานรัฐ ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบของแต่ละหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ปรับปรุงให้ใหม่ทันสมัย เนื้อหาต่างๆ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ  สอบเข้าทำงานภาครัฐ เป็นแนวทางในการสอบเข้าบรรจุราชการ หน่วยงานรัฐ

รายละเอียด แนวข้อสอบ ราชการ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซี่ยน
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: word, excel, power point
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ 395-605 ราคาใหม่

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1)กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ข)

ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท

2) กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ค)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่า 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท

3) กลุ่ม บริหารทั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,300 บาท

4) กลุ่ม บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง 4 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท

5) กลุ่ม บริการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท

6) กลุ่ม บริหารทั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน  เดือนละ 13,300 บาท

7)กลุ่ม บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท

8)กลุ่ม เทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอนแทน เดือนละ 12,240 บาท

9)กลุ่ม  เทคนิค 

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง 7 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

10)กลุ่ม เทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

11) กลุ่ม เทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

12)กลุ่ม บริการ 

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง 12 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท

13)กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด 

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้