แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  • parich suriya ข้อสอบนายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

395.00฿705.00฿

แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อัพเดทใหม่ 2562

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 685 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ ผ่านแชทได้เลย)

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) อัพเดทใหม่ 2562 ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย+ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน) คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ เนื้อหามีทั้งแบบไฟล์ PDF และเล่มหนังสือฟรีค่าจัดส่ง ใช้เป็นคู่เตรียมสอบบรรจุ ท้องถิ่น 2562

ภาค ข. นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำผังเมือง
– ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผังเมือง
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

ภาค ก. นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

– แนวข้อสอบเฉลยพร้อมวิธีทำ + เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบเฉลยพร้อม + เนื้อหาสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบไฟล์ PDF 395 || รูปเล่มหนังสือ 685 บริการจัดส่งฟรี || รูปเล่มหนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 705

ตรงนี้เป็น ข้อสอบ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เป็นคู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562 2526

เกณฑ์การวัด การคัดเลือกตามประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. 2562

Download (PDF, 247KB)

คู่มือสอบ ตำแหน่ง | อัพเดทเนื้อหาใหม่ 2562 | เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน | เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าส่ง

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ ภาค ข นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น

 

รีวิวลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

« 1 ของ 4 »

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป ด้านล่าง หรือโทร

0910199179

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179
หรือช่องทางอื่นๆ

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า หนังสือแนวข้อสอบ
.

การส่งหนังสือ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้
.

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

1 review for แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  1. parich suriya

    ข้อสอบนายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้