shop

แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. 2566

แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) เนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร 2566 มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395 บ. ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย)

แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย)

สารบัญเนื้อหาในเล่ม พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม.

– การเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งย้ายเข้า – ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแก้ไขเลขหมายประจำบ้าน
– การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
– การทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
– ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป ได้แก่ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับด้านการทะเบียนปกครอง ได้แก่ การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 (ส่วนมูลนิธิและสมาคม) และบรรพ 5
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2551
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551
– กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคราคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) 2566 ที่ใช้สอบตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบ เป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ /แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องทางสอบและการแจ้งชำระ

 • LINE  : @dokkooon มี @ ด้วยนะครับ หรือคลิก https://lin.ee/wtQwMyL
 • Facebook : https://m.me/dokkoon.sheet/
 • ไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว รับไฟล์ทางแชทได้เลย
 • ชำระเงินปลายทาง | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

แนวข้อสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) อัปเดต 2566

 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  395.00฿650.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  395.00฿585.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  395.00฿650.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

  395.00฿650.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  395.00฿585.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  395.00฿650.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  395.00฿585.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายนอก) 2566

  395.00฿585.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม. 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2566

  395.00฿605.00฿

 

สรุปแนวข้อสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) อัปเดต 2566 เก็งข้อสอบ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัปเดต 2566

เพิ่มบทวิจารณ์