shop

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566 เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย แบบไฟล์ PDF โหลดได้เลย และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง ครบจบในเล่มเดียว

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566 เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย แบบไฟล์ PDF โหลดได้เลย และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง ครบจบในเล่มเดียว

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

– ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566 ที่ใช้สอบตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องทาง สอบถาม สั่งชื้อ และแจ้งชำระ

แนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพัสดุปฏิบัติงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพัสดุปฏิบัติงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566

  395.00฿670.00฿
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์