shop

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

– ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการ วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
– การพัฒนาศักยภาพสตรี
– การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
– การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
– การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
– การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
– การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
– การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
– การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
– การวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ใช้สอบตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

แนวข้อสอบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

Showing all 8 results
Show per page
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566

  395.00฿605.00฿

 

ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ

ช่องทาง สอบถาม สั่งชื้อ และแจ้งชำระ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  แบบไฟล์ PDF 395 บาท

เพิ่มบทวิจารณ์