shop

แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) 2566

แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) อัปเดต 2566 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์ในประกาศสอบรับสมัคร ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ในราคา 395 บ ชำระแล้วรับได้เลยส่งทางแชท อีเมล์ โหลดได้เลย  และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหา ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม)

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว
 • แนวข้อสอบ ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว
 • กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559
 • แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559
 • กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 • แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2566
 • แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2566
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows
 • แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows
 • การใช้งาน Word 2019
 • แนวข้อสอบการใช้งาน Word 2019
 • การใช้ Power Point 2019 เบื้องต้น
 • แนวข้อสอบการใช้ Power Point 2019 เบื้องต้น
 • การใช้ Excel 2019 เบื้องต้น
 • แนวข้อสอบการใช้ Excel 2019 เบื้องต้น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) 2566

แนวข้อสอบข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) 2566

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 685 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 705 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม) 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทใหม่ 66

เพิ่มบทวิจารณ์