shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน 2563

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน 2563

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน 2563

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน อัปเดต 2562 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบกรมท่าอากาศยาน 2563 เนื้อหา กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมท่าอากาศยาน

– พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows

– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office

– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

  1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหา เหมือนกัน
  2. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
  3. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  4. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
  5. มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
  6. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

?แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
?แบบหนังสือ 685 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
?แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 705 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ ที่นี้

สั่งชื้อได้ที่
? – สั่งชื้อผ่าน LINE : @dokkooon (มี@ด้านหน้าด้วย)
หรือ คลิกที่นี้ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? – สั่งชื้อผ่านระบบ ? เลือกรูปแบบ ? หยิบใส่ตะกร้า ตามขั้นตอนระบบ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? – แบบชำระเงินที่ปลายทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อลูกค้า  ผ่านแชทได้เลย


รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


ประกาศรับเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน 2563

ประวัติกรมท่าอากาศยาน

พ.ศ. 2456 กระทรวงกลาโหม ได้เริ่มงานกิจการการบินอย่างจริงจัง โดยตั้ง “แผนกการบิน” เพื่อทำหน้าที่
พ.ศ. 2462 มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งว่า ให้กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีกรมอากาศยานทหารบกร่วมอยู่ด้วยนั้น เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการในกิจซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเดินอากาศทั้งปวงโดยตลอด
พ.ศ. 2464 ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมอากาศยานทหารบก เป็นกรมอากาศยาน
พ.ศ. 2476 ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการบริหารขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งกระทรวงและกรมขึ้นไว้ โดยกรมการขนส่งแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานเลขานุการกรม และกองการบินพลเรือน
พ.ศ. 2485 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในกรมการขนส่ง โดยมีกองขนส่งทางอากาศ ทำหน้าที่ควบคุมการขนส่งทางอากาศทั้งในและนอกประเทศ
พ.ศ. 2497 มีพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกรมการขนส่งในกระทรวงคมนาคมใหม่ จึงได้มี “สำนักงานการบินพลเรือน” มีฐานะเทียบเท่ากองและมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 กอง คือ กองเทคนิค กองควบคุมการจราจรทางอากาศ และกองบริการขนส่งทางอากาศ
พ.ศ. 2506 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 ขึ้นในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้ยกฐานะสำนักงานการบินพลเรือนขึ้นเป็นกรมการบินพาณิชย์ ทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาด้านการบินพลเรือนรวมทั้งพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการบินพลเรือนเกือบ 30 แห่ง ที่มา.23-09-2563

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน 2563 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดตเนื้อหาใหม่ตามประกาศสอบ 2563

เพิ่มบทวิจารณ์