shop

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปรับปรุง พ.ค. 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย ( เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์ ) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบกรมควบคุมโรค 2563 มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
 • แนวข้อสอบ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมเฉลย+คำอธิบาย
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ พร้อมเฉลย+คำอธิบาย
 • ความรู้เกี่ยวกับแผนงานโครงการ
 • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนงานโครงการ พร้อมเฉลย
 • ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศงานและติดตามประเมินผล
 • แนวข้อสอบ การนิเทศงานและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมเฉลย+คำอธิบาย
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์งบประมาณ
 • แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์งบประมาณ พร้อมเฉลย+คำอธิบาย
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระยะยาวประเทศ 20 ปี
 • ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พศ. 2560 – 2564)
 • ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2579)
 • แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2579) พร้อมเฉลย+คำอธิบาย
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์
 • แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมเฉลย+คำอธิบาย
 • ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหา เหมือนกัน 256 หน้า สามารถเปิดอ่านได้ ปริ้นได้ไม่หมดอายุ
 2. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 3. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 4. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 5. มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 6. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

การรับสมัครสอบกรมควบคุมโรค

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/
 •  จำนวน 55 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบสมัครสอบกรมควบคุมโรค 2563

 • นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
 • เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563 จาก 2 รีวิว

 1. parich suriya

  ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค 2563

 2. rattana

  ครบทั้งเนื้อหา ข้อสอบพร้อมเฉลยมีคำอธิยายด้วย

เพิ่มบทวิจารณ์