shop

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ 2563

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบกรมทรัพยากรน้ำ มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

คำแนะนำ : คู่มือเตรียมสอบฉบับนี้สำหรับสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปรับปรุงเนื้อหาตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครกรมทรัพยากรน้ำ 2563 เนื้อหาตามตัวอย่างสารบัญด้านล่าง กรณีสอบรอบอื่นๆ แนะนำเทียบเนื้อหาในเล่มกับเกณฑ์วิธีวัดผลในประกาศสอบรอบนั้นๆ

สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ

– การเขียนหนังสือราชการ

– การจัดเก็บเอกสาร

– การเขียนรายงานการประชุม

– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

– สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

– สรุป ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบพนักงานราชการทั้วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
 2. แบบไฟล์ PDF สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 3. แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 4. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 5. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 6. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 7. แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
 8. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

?แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
?แบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
?แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่นี้

สั่งชื้อได้ที่
? 1. สั่งชื้อผ่านระบบ ? เลือกรูปแบบ ? หยิบใส่ตะกร้า ตามขั้นตอนระบบ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? 2. สั่งชื้อผ่าน LINE : @dokkooon (มี@ด้านหน้าด้วย) หรือคลิกที่นี้ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? แบบชำระเงินที่ปลายทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อลูกค้า  ผ่านแชทได้เลย

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

ความเป็นมากรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพ ในปี 2543 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบ “วิสัยทัศน์น้ำแห่งชาติ” โดยให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และจากวิสัยทัศน์น้ำแห่งชาติ ได้นำไปสู่การกำหนด “นโยบายน้ำแห่งชาติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการประสาน การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลตอบแทนสูงสุดด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปลายปี 2545 ที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การจัดตั้ง กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร โดยทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนแม่บท การศึกษาวิจัย พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมบทบาทของประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับการทำงานของภาครัฐ เริ่มจากการคิด การนำเสนอความเห็น การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างการยอมรับในแผนงานของโครงการและกิจกรรมของภาครัฐ ที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ และยั่งยืน ที่มา..ค้นหา 27/08/2563

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดตใหม่ตามประกาศสอบล่าสุด

เพิ่มบทวิจารณ์