shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง มกราคม 2563

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุงใหม่ มกราคม 2563 ภาค ก+ข (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียวเนื้อหาตามประกาศสอบ 2563 | แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลย แบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563

– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
– หลักการพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation)
– การควบคุมและป้องกันโรค
– การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ
– งานทางด้านระบาดวิทยา การเผ้าระวังโรค การสอบสวนโรค
– งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร
– งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ
– การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโตรงการ
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
– สรุปสาระสำคัญ สาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบ E-Book (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง

  • 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line, Facebook, อื่น
  • 02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 685 บาท
  • 03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

  • กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตรา
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
  • ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/
  • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม.  จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.   จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม. จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม.   จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม. จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม. จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทเนือหาใหม่ มกราคม 2563

เพิ่มบทวิจารณ์