shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. อัพเดท 2562

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. ปรับปรุง กรกฎาคม 2562 (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหาตาม ประกาศรับสมัคร สำนักงาน กพ. เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (395) และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง 585

สารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ.

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ. 2556
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


เกณฑ์การคัดเลือก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. 2562

เกณฑ์การคัดเลือก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. 2562

เกณฑ์การคัดเลือก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. 2562

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน กพ. อัพเดทใหม่ ก.ค. 2562

เพิ่มบทวิจารณ์