shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2562

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปรับปรุง กันยายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ)

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตามประกาศสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบจบในเล่มเดียว มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขัน มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง


หลักสูตรและวิธีการสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สว. 2562

หลักสูตรและวิธีการสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2562

หลักสูตรและวิธีการสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2562

แนวข้อสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง


รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

 

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    หนังสือสอบเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2562

เพิ่มบทวิจารณ์