shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม บุคคลภายใน อัปเดตใหม่ล่าสุด ตุลาคม 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม บุคคลภายใน 2566

สารบัญเนื้อหาในเล่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน)

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
– การจัดทำทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย
– การบันทึกสมุดรายวันทั่วไป
– แนวข้อสอบการบันทึกสมุดรายวันทั่วไป
– บัญชีแยกประเภท
– แนวข้อสอบบัญชีแยกประเภท
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
– กระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบกำหนด
– การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
– ใบสำคัญด้านการรับ – จ่ายเงิน
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
– สรุปเหตุการณ์สำคัญปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน)

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 650บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

คำถามที่พบบ่อย

 เนื้อหาภายในเล่มเหมือนกันทั้งหมด

 สามารถเปิดได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แทบเลต คอมพิวเตอร์ เปิดอ่านได้โดย Web Browser สามารถดาวน์โหลดและปริ้นได้

 สามารถปริ้นได้ เข้าเล่มหน้าหลังได้ แต่ PDF นั้นจะไม่มีหน้าปกแนบไปด้วย หากลูกค้าต้องการเข้าเล่มพร้อมหน้าปกสามารถโหลดหน้าปกหนังสือจากหน้าเว็บไซต์ได้เลย

เนื้อหาทุกส่วนถูกจัดเป็นเล่มหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถแยกขายเฉพาะส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ PDF หรือ เล่มหนังสือ

หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นทุกเล่ม ไม่ว่าจะในรูปแบบ PDF หรือเล่มหนังสือ จะประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย อัพเดทล่าสุดตามประกาศสอบ สรุปสาระสำคัญ ตามตัวอย่างในสารบัญ

 ของเราจะเปลี่ยนจาก CD เป็นรูปแบบ mp3 Online เนื่องไฟล์ mp3 Online สามารถเปิดฟังและบันทึกเก็บในคอมฯ มือถือ แทบเลต ได้อย่างสะดวก

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะสั่งแบบ PDF หรือ เล่มหนังสือ มีให้ทั้ง 2 แบบ ลูกค้าที่สั่งซื้อติดต่อรับไฟล์เสียงได้ตลอด

เราไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะออกได้ เราเป็นผู้เก็งข้อสอบ ทำหนังสือเตรียมสอบไว้ให้สมบูรณ์ อัพเดทตรงตามประกาศสอบที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเตรียมอ่านสำหรับการลงสนามสอบ ทุกๆ สนามของหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ

เยอะมาก แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสอบได้กี่คน เพราะลูกค้าที่สั่งซื้อไป บางทีก็ไม่ได้แจ้งรายงานผลสอบกลับมาทุกคน เพื่อความแน่ใจในการสั่งซื้อ สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ https://dokkooon.com/review/

ไม่สามารถตอบได้ครับ ตามเหตุผลด้านบน แต่สามารถบอกได้ว่า ลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือจากร้านเรา สอบติดทุกๆตำแหน่ง ทุกๆกรม ทุกๆหน่วยงานราชการ

ปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหาจึงครบถ้วนตามประกาศสอบของหน่วยงานล่าสุด เนื้อหาในหนังสือครบจบในเล่มเดียว ประกอบด้วยสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ในเล่ม

ไม่มีครับ เราจำหน่ายเฉพาะรูปแบบออนไลน์ สั่งได้ผ่านเว็บนี้ เหตุผลหลักตามข้อด้านบน และอีกเหตุผลคือ เนื่องจากเนื้อหาต้องอัพเดทใหม่ให้ตรงตามประกาศสอบ เราไม่สามารถอัพเดท แล้วนำไปวางขายที่อื่นให้ทันได้

เนื้อหาในเล่มครบถ้วน อัพเดตตรงตามประกาศสอบล่าสุดครับ เล่มนี้ครอบคลุมที่ต้องสอบแล้วครับ แต่ถ้าลูกค้ามีเวลามากพอ การเตรียมความพร้อมโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านครับ

หากหนังสือได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ทางเรายินดีส่งให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมครับ

หาก E-book หรือ PDF และ หนังสือ ที่ลูกค้าสั่งไปเนื้อหาไม่ตรงตามที่ลงไว้ในเว็บไซต์ ทางเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับ หรือหากต้องการเล่มใหม่ ทางร้านยินดีส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ทางร้านจดเบียนการค้าออนไลน์ DBD แล้ว หรือสามารถเช็คเคดิตผู้ขายได้โดยค้นหาชื่อผู้ค้าจาก google นายปริชณ์ สุริยะ

  • แบบไฟล์ PDF ลูกค้าจะได้รับหลังแจ้งชำระ ส่งได้ทางแชท หรือ อีเมล์
  • แบบหนังสือจะได้รับภายใน 2-3 วัน ตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://dokkooon.com/ตรวจเช็คพัสดุ/ 

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณมีโอกาสสูงในการประสบความสำเร็จในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเข้าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือการสอบวุฒิบัตรต่าง ๆ ดังนั้นนี่คือเทคนิคที่อาจช่วยในการเตรียมตัวสอบ:

1. ทำความเข้าใจเนื้อหาสอบ: ศึกษาเนื้อหาที่คาดว่าจะอยู่ในข้อสอบอย่างละเอียด ทำความเข้าใจและจดจำเนื้อหาหลัก เช่น หนังสือเรียน เอกสารสอบ หรือข้อสอบที่ผ่านมา
2. ทำแผนการเรียน: วางแผนการศึกษาและทบทวนเนื้อหาอย่างมีระบบ เพื่อไม่ให้ส่งผลให้เนื้อหาสะสมไว้ที่ท้ายวันสอบ
3. ทดสอบตนเอง: ทำข้อสอบแบบทดสอบตนเองเพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสอบ ช่วยให้คุณรู้ว่าต้องการปรับปรุงอะไร
4. ทบทวนบ่อย ๆ: ทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้คงอยู่ การทบทวนบ่อย ๆ ช่วยในการจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
5. เขียนบันทึกและสรุป: เขียนบันทึกและสรุปเนื้อหาในรูปแบบของข้อความสั้น ๆ หรือแผนผังความคิด เพื่อช่วยในการจดจำและทบทวนในภายหลัง
6. แก้ไขข้อสอบเก่า: ทำข้อสอบเก่าหรือแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อฝึกการเรียนรู้และทบทวนความรู้
7. ร่วมกลุ่มเรียนหรือสอบถามครู/อาจารย์: การพูดคุยกับเพื่อนหรือร่วมกลุ่มเรียนช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้ และถามคำถามกับครูหรืออาจารย์เพื่อคำแนะนำ ร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทบทวนเนื้อหากัน
8. ปฏิบัติการ: สำหรับการสอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ เช่น สาขาวิชาทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ควรฝึกทำปฏิบัติการตามความเชี่ยวชาญ
9. จัดการเวลา: วางแผนการเรียนและทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ ไม่ควรเตรียมตัวในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนสอบ
10. การดูแลสุขภาพ: รักษาสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลับพักให้เพียงพอ เพื่อให้สมาชิกที่สำคัญของร่างกายและจิตใจคงความพร้อมในขณะสอบ
11. การฝึกสมาธิและการควบคุมอารมณ์: ฝึกสมาธิและการควบคุมอารมณ์ช่วยให้ความสม่ำเสมอ ลดความเครียด และเพิ่มความสำเร็จในการสอบ
12. การทำโจทย์ตัวอย่าง: หาโจทย์ตัวอย่างหรือข้อสอบประเภทเดียวกันมาฝึกการทำโจทย์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อนั้น

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ

แบบไฟล์ PDF, แบบรูปเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ กทม. (บุคคลภายใน) 2566 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม บุคคลภายใน อัปเดตใหม่ล่าสุด ตุลาคม 2566

เพิ่มบทวิจารณ์