shop

แนวข้อสอบ อาลักษณ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปรับปรุง 2563

แนวข้อสอบ อาลักษณ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปรับปรุง 2563 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบตามประกาศสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

ตัวอย่างเนื้อหาอาลักษณ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปรับปรุง 2563

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 • แนวข้อสอบ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
 • ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
 • สรุปพระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง อาลักษณ์ปฏิบัติการ รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2563 ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบ E-book (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบการสั่งซื้อ
✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท ส่งไลน์/อีเมล์
✔ หนังสือ (โอนเงิน) เล่มละ 520 บาท จัดส่งฟรี
✔ หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) เล่ม 540 บาท ชำระเงินเมื่อได้รับสินค้า

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ อาลักษณ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  แนวข้อสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อัพเดท 2563

เพิ่มบทวิจารณ์