shop

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) 2563

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) 2563

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) 2563

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) อัปเดต กันยายน 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2563

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ

– แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ

– แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25…

– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบุรณาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

กรอบเนื้อหาการทดสอบ ความรู้ความสามารถ ตามประกาศสอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน 288 หน้า
 2. แบบไฟล์ PDF สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 3. แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 4. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 5. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 6. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 7. แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
 8. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

?แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
?แบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
?แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ ที่นี้

สั่งชื้อได้ที่
? 1. สั่งชื้อผ่าน LINE : @dokkooon (มี@ด้านหน้าด้วย) หรือ คลิกที่นี้ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? 2. สั่งชื้อผ่านระบบ  ? เลือกรูปแบบ ? หยิบใส่ตะกร้า ตามขั้นตอนระบบ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? แบบชำระเงินที่ปลายทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อลูกค้า  ผ่านแชทได้เลย

 

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างเนื้อหา ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครงานผ่านโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับตำแหน่งลักษณะงานที่เปิดรับ คือ ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน ซึ่งมีจำนวนและอัตราจ้างตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ส่วนอัตราค่าตอบแทนจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน

กระทรวงมหาดไทยข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
1. กำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริม การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
3. อำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ :

“ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มา..01/09/2563

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) 2563 จาก 4 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดต กันยายน 2563

 2. parich suriya

  ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

 3. cc

  Review for แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) 2563
  ★ ★ ★ ★ ★

 4. muh

  ส่งเร็ว 2 วันได้

เพิ่มบทวิจารณ์