shop

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
2562

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) ปรับปรุงใหม่ สิงหาคม 2562 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)

ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
– การเขียนหนังสือราชการ
– การจัดเก็บเอกสาร
– การเขียนรายงานการประชุม
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวทั่วไปกับการปฏิบัติงานสรรพากร
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

  • สมัครได้ที่ https://tax.thaijobjob.com/
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2562
  • พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 86 อัตรา
  • พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
  • เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

 

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    คู่มือสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ด้านปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร

เพิ่มบทวิจารณ์