shop

แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2562

แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปรับปรุง สิงหาคม 2562 ครบจบในเล่มเดียว (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหา ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาคู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2562

– ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– ประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา5. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย) อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) อัตราเงินเดือน 13800 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย) อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูประกาศรับสมัครสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
– สมัครสอบได้ที่ www.djop.thaijobjob.com

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทเนื้อหา สิงหาคม 2562

เพิ่มบทวิจารณ์