shop

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ผบ. หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) 2562

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ผบ. หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) ปรับปรุง 2562 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ นายสิบตํารวจ ผบ. หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติงานด้านธุรการ)

– ความสามารถทั่วไป ในการคิดเชิงเหตุผล และ ความคิดเชิงจำนวน
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

นายสิบตำรวจ ผบ. หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติงานด้านธุรการ 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทใหม่ ล่าสุด 2562

เพิ่มบทวิจารณ์