shop

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2563

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น คู่มือเตรียมสอบจัดทำรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2563 มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบะราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา พร้อมแนวข้อสอบ
– สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมแนวข้อสอบ
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมแนวข้อสอบ
– ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562)
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบพนักงานราชการตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
 2. แบบไฟล์ PDF สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 3. แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 4. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 5. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 6. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 7. แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
 8. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

 • แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
 • แบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
 • แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
  **แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่นี้
รูปแบบแนวข้อสอบ
รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

การรับสมัครสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
  (1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 50 อัตรา
  (2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 2 อัตรา
  (3) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  (4) ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
  (5) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • สมัครได้ที่ https://oag.thaijobjob.com

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

คู่มือเตรียมสอบงานราชการ อัพเดทเนื้อหาตามเกณฑ์ในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบตามประกาศ สรุปเนื้อหา ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  ฉบับปรับปรุง 2563

เพิ่มบทวิจารณ์