shop

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปภ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อัพเดท มิถุนายน 2562 เนื้อหาตาม ประกาศรับสมัครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ (เนื้อหาเหมือนกัน)

แบบไฟล์ PDF 395 || รูปเล่มหนังสือ 685 บริการจัดส่งฟรี || รูปเล่มหนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 705

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปภ. (ตรงในเป็นข้อสอบจะมีความว่าแนวข้อสอบนำหน้า)

– ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
– ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการบริหารจัดการองค์กร
– แนวข้อสอบการจัดทำแผนงานโครงการ
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์
– กระบวนการจัดทำงบประมาณ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– นโยบาลรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ
– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย พ.ศ. 2550
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ขอบเขตการหลักสูตรวิธีการสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปภ. 2562

เกณฑ์การวัด นักวิทยาศาสตร์ ปภ 62

เกณฑ์การวัด นักวิทยาศาสตร์ ปภ 62

คู่มือสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | อัพเดทเนื้อหาใหม่ มิถุนายน 2562 | เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน | เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

การรับสมัครสอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัคได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปภ. 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์