shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน อัพเดท 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศกรมการจัดหางาน 2563 มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2563

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 • พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 • พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
 • แนวข้อสอบ พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
 • พระราชบัญญัติงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556
 • พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
 • ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบกรมการจัดหางาน ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รับสมัครสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 • อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • 40 อัตรา
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
 • ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 • ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่นและทางภาษาจีน
 • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทใหม่ 2563

เพิ่มบทวิจารณ์