shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหา ตามประกาศสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562

– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
– พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– วิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– การประเมินติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
– ระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
– หลักการบัญชีขั้นต้น
– แนวข้อสอบ หลักการบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


เกณฑ์การวัด ภาค ก ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ภาค ก สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  อัพเดทเนื้อหา ตามประกาศสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562 รวบรวมเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


ประกาศสอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศสอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบเเทน
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หลักสูตรและวิธิการทดสอบ
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่ 2 กันยายน – 19 กันยายน 62 สมัครได้ที่ https://iccs.thaijobjob.com/


GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทใหม่ กันยายน 62

เพิ่มบทวิจารณ์