shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร อัพเดท 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศประกาศกรมสรรพากร 2563 ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัน พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้น
– แนวข้อสอบหลักบัญชีเบื้องต้น
– ประมวลรัษฎากร
– แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
– ระบบการบริหาการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

*นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

คู่มือสอบแนวข้อสอบบรรจุตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามเกณฑ์การวัดผลในประกาศกรมสรรพากร 2563 ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรมสรรพากร 63

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
  • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 80 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    ครบในเล่มเดียว เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์