shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน อัพเดท 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบจัดทำเนื้อหาตามเกณฑ์ประกาศรับสมัครกรมพัฒนาที่ดิน 2563 มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 2563

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
 • การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน
 • การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบแนวข้อสอบบรรจุตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามเกณฑ์การวัดผลในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 2563”