shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรับปรุง กันยายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหา ตามประกาศสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบและราคา

แบบไฟล์ PDF 395 || รูปเล่มหนังสือ 585 บริการจัดส่งฟรี || รูปเล่มหนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 605

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
– พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– วิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


เกณฑ์การวัด ภาค ก สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ภาค ก สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน


แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อัพเดทเนื้อหา ตามประกาศสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562 รวบรวมเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง


ประกาศสอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศสอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบเเทน
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หลักสูตรและวิธิการทดสอบ

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

 

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    ปรับปรุงใหม่ 62

เพิ่มบทวิจารณ์