shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ปรับปรุงใหม่ มิถุนายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครกรมพัฒนาชุมขน เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

 • ความรู้เกี่ยวกับ กรมการพัฒนาชุมชน
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2559
 • แนวข้อสอบข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2559
 • นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ)
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
 • ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
 • โครงการ / กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หลักสูตรการคัดเลือก ตามประกาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรการคัดเลือก ตามประกาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรการคัดเลือก ตามประกาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน

สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) อัพเดทเนื้อหาตาม รับสมัครกรมพัฒนาชุมขน 2562 รวบรวมเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

การรับสมัครสอบ

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24  ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com
 • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 78 อัตรา ปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน 2562 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อัพเดท 2562

เพิ่มบทวิจารณ์