shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง มกราคม 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุงใหม่ 2563 ภาค ก+ข (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียวเนื้อหาตามประกาศสอบ 2563 | แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลย แบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

นักวิชาการตรวจสอบภายปฏิบัติการ กทม. ภาค ก

 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ

นักวิชาการตรวจสอบภายปฏิบัติการ กทม. ภาค ข

 • ความรู้เบื้องตันด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต
 • แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 • แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • แนวข้อสอบ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
 • มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการบริหารจัดการองค์กร
 • ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายปฏิบัติการ กทม. รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบ E-Book (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง

 • 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
 • 02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 650 บาท
 • 03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

 • กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตรา
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/
 • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทใหม่ 63

เพิ่มบทวิจารณ์