shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรับปรุง กันยายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหา ตามประกาศสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบและราคา

แบบไฟล์ PDF 395 || รูปเล่มหนังสือ 585 บริการจัดส่งฟรี || รูปเล่มหนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 605

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
– พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– วิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
– ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
– ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


เกณฑ์การวัด ภาค ก สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ภาค ก สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การวัด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน


แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อัพเดทเนื้อหา ตามประกาศสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562 รวบรวมเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง


ประกาศสอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศสอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบเเทน
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หลักสูตรและวิธิการทดสอบ
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่ 2 กันยายน – 19 กันยายน 62 สมัครได้ที่ https://iccs.thaijobjob.com/

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2562 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทปรุงใหม่ กันยายน 2562

เพิ่มบทวิจารณ์