shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร อัพเดท 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศประกาศกรมสรรพากร 2563 ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกร และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์
– ความรู้เกี่ยวกับการคิดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
– ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security Management)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
– พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

*นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

คู่มือสอบแนวข้อสอบบรรจุตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามเกณฑ์การวัดผลในประกาศกรมสรรพากร 2563 ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรมสรรพากร 63

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
  • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 80 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหาข้อสอบพร้อมเฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์