shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง มกราคม 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง 2563 ภาค ก+ข (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียวเนื้อหาตามประกาศสอบ 2563 | แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลย แบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

สารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
– ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และงบประมาณ
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2533
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
– แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533
– แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบ E-Book (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง

  • 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
  • 02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 650 บาท
  • 03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    อัพเดทเนื้อหา แนวข้อสอบ มกราคม 2563

เพิ่มบทวิจารณ์