shop

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 2563

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง ม.ค. 2563 ภาค ก+ข (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียว อัพเดทเนื้อหาแนวข้อสอบตามประกาศสอบรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 | แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลย แบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
 • พระราขบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
 • แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
 • พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสติการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสติการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2558
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 • การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 2563 รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง

 • 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
 • 02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 650 บาท
 • 03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 570 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

 • กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตรา
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/
 • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม.  จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.   จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม. จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม.   จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม. จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม. จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  เนื้อหา แนวข้อสอบ อัพเดทตามประกาศสอบ 63

เพิ่มบทวิจารณ์