shop

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร อัพเดท 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศประกาศกรมสรรพากร 2563 ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ
– ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
– แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

*นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

คู่มือสอบแนวข้อสอบบรรจุตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามเกณฑ์การวัดผลในประกาศกรมสรรพากร 2563 ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

ราคาและรูปแบบเนื้อหา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563

 • 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
 • 02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 685 บาท
 • 03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรมสรรพากร 63

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 80 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

 

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์