เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพฐ. (38 ค) 2567

395.00฿750.00฿
395.00฿750.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿750.00฿
395.00฿750.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿650.00฿
395.00฿750.00฿

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ. (38 ค) 2567

395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿750.00฿

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพฐ 2566

395.00฿650.00฿
395.00฿650.00฿

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพฐ 2566

395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สพฐ 2566

395.00฿650.00฿