แนวข้อสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน

อัพเดทเนื้อหา แนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัคร PDF และหนังสือ (ข้อสอบ พร้อมเฉลย)