395.00฿705.00฿

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม. 2565

395.00฿705.00฿

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. 2565

395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. 2565

395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿