แนวข้อสอบ กทม

นวข้อสอบ กทม. ราชการ ทั้งภาค ก ภาค ข ตำแหน่งต่างๆ (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) ครบจบในเล่มเดียว อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ *ฟรีค่าส่ง

395.00฿670.00฿
395.00฿670.00฿

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿605.00฿

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿470.00฿
395.00฿705.00฿

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม. 2565

395.00฿705.00฿

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. 2565

395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. 2565

395.00฿705.00฿