395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กกต. 2564

395.00฿705.00฿

พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ กกต. 2564

395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿