เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ