สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศรับสมัครสอบ ในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย สรุปเนื้อหาสาระสำคัญครบจบตรงประเด็น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน