ข้อสอบนักวิชาการพัสดุ

ข้อสอบนักวิชาการพัสดุ : เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ หน่วยงานต่างๆ จัดทำรวบรวม เนื้อหาข้อสอบ ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร โดยผู้มีประสบการณ์ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง