395.00฿650.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿650.00฿
395.00฿650.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿650.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿670.00฿
395.00฿670.00฿

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿605.00฿

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. 2566

395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿