กพ 61 : แนวข้อสอบ

กพ 61 : หนังสือเตรียมสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) อัพเดทใหม่ 2561 แนวข้อสอบในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม