แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง  ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ