แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ เตรียมสอบ บรรจุเข้าทำงาน มีข้อสอบ พร้อมเฉลย